รายละเอียดสินค้า

ไม้อัดยาง หรือไม้อัดสลับชั้น หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำไม้บางหลายแผ่นมาประกอบให้ยึดติดกันด้วยกาวและผ่านกระบวนการอัดร้อนเพื่อให้กาวแข็งตัว 

จุดเด่น คือ การจัดให้ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเสี้ยนขวางตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทางความแข็งแรง และลดการขยายตัวหรือหดตัวในระนาบของแผ่นให้น้อยที่สุด 

ไม้อัดยางที่เราจำหน่ายแบ่งออกเป็นประเภทตามการใช้งานดังนี้ 

   1. ประเภทใช้งานภายนอก (Exterior Plywood)
เป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาวกันน้ำ ซึ่งทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในที่ซึ่งถูกน้ำหรือเปียกชื้น เช่น ผนังภายนอกหรือในอุตสาหกรรมการต่อเรือ เป็นต้น 

   2. ประเภทใช้งานภายใน (Interior Plywood)
เป็นไม้อัดที่ผลิตด้วยกาว ซึ่งทนความเปียกชื้นในเวลาจำกัด เหมาะสำหรับใช้ในงานภายในอาคาร หรือในที่ซึ่งไม่ถูกละอองน้ำ เช่น ตกแต่งผนังภายใน เฟอร์นิเจอร์ และฝ้าเพดาน  

ขนาดไม้อัดยางมีขนาด ตั้งแต่ 3, 4, 6, 10, 15 ไปจนถึง 20 มม. ​ความหนาแต่ละขนาดเหมาะกับงานประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกัน

    

  

information
แบรนด์

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร